YARIŞMANIN TEMASI VE AMACI: Dünya’da siyasi, ekonomik ve askeri alanda gücü elinde bulunduran devletlerin, diğer devletlere karşı hak ve adaletten yoksun, sadece kendi çıkarlarını düşünerek bencilce hareket etmeleri insanlık için büyük bir sorun teşkil etmekte. İnsan haklarına aykırı olayların ardında da bu adaletsiz tutum ve bakış açısı yatmakta. Ne yazık ki dünyamızda büyük bir adaletsizlik ve dengesizlik var... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’nın ilk kez 2014 senesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 69. Genel kurulunda BM’de veto hakkına sahip 5 daimi ülkenin bu haksızlığa göz yuman tavırlarına dikkat çekerek söylediği “Dünya Beş'ten büyüktür” cümlesiyle dünyadaki sessiz çoğunluğun gür bir sesi olmuştur. Bu tek ve kısa cümle, hak ve adaletin büyüklük-küçüklük, güçlü-zayıf gibi durumlardan bağımsız olarak; herkes için eşit olduğunu vurgulayarak “Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü” olduğu bir dünyanın olması gerektiğini vurgulamaktadır. Uzun yıllardır dünyanın az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iç savaşlar, oluşan mülteci dramları vb gibi insanlık dışı olayları kayıtsızca izleyen, hatta oluşan bu durumdan menfaat edinmeye çalışan güçlü devletlerin tavırlarına bir “hayır”, tutumlarına bir “dur” diyen, kalbi “sevgi” dolu, vicdanı “haktan yana” insanların bu durum karşısında sessiz kalmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bizde bu tema üzerinden çizgi sanatı ile dünyadaki çizerlerin eserler üreterek söz söylemelerine katkı sağlamayı vizyonumuz olarak belirledik. İşte bu sebeple üçüncüsünü düzenlediğimiz Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması’nın temasını “Dünya Beş’ten Büyüktür” olarak belirleyerek, çizgi sanatı ile farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmaları desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler üretilmesini sağlamak için gençlere ve tüm dünya çizerlerine bir ufuk çizmeyi misyon olarak benimsedik.

ANASAYFA